Alle berichten gearchiveerd onder: Bargerveen

Van de lente naar de zomer

Vanuit het perspectief van de vogelaar is juli de minst aantrekkelijke maand. De uitbundige zang waarmee veel vogelsoorten hun aanwezigheid opluisteren is grotendeels verstomd. Mannetjeseenden zijn nu door de rui nauwelijks van hun partners te onderscheiden. Veel vogels die de afgelopen maanden uit het ei kropen houden zich uit veiligheidsoverwegingen het liefst verborgen. Bovendien is het soms nog een hele puzzel om ze vanwege hun afwijkende verenkleed op naam te brengen. Het gespikkelde patroon van een jonge Blauwborst doet me denken aan dat van een Spreeuw in winterkleed. Het brengt me even in verwarring bij het bekijken van de onderstaande foto die ik in het Bargerveen maak. Bij de observatiehut in het Bargerveen laten twee opgroeiende Gekraagde Roodstaarten zien dat ze al behoorlijk vaardig zijn om zelf hun kostje bijeen te scharrelen. Ter vergelijking: eerder diezelfde ochtend fotografeerde ik nog een volwassen mannetje. Voer voor vogels Kortelings zag ik in de Breebaartpolder bij Termunten in de provincie Groningen Blauwborsten voedsel aanslepen voor hun nageslacht. Dichterbij huis ben ik getuige van de aarzelingen bij een jonge …