Nieuwste berichten

Interview

Mij gewerd een interview👈 met de longarts Sander de Hosson in het dagblad Trouw over palliatieve zorg in de laatste levensfase. Treffend zoals hij in zijn kijk op het levenseinde de Britse arts Cicely Saunders citeert:

Het gaat erom dat je als arts ‘leven toevoegt aan de dagen, geen dagen aan het leven’.

Het bracht mij in herinnering hoe Anky in december 2014 het verhaal van de patiënt mocht laten horen als onderdeel van een workshop aan artsen in opleiding over dit onderwerp. Sabine Netters, haar oncoloog, had een paar weken eerder tijdens een consult ons gepolst of we daarvoor voelden.

Door aan het begin van haar bijdrage onderstaande foto te tonen gaf Anky meteen een gezicht aan alle naaste verwanten die, behalve zijzelf in de eerste plaats, ook de impact van het onheil dat ons gezin was overkomen ondervonden.

Je zou het niet zeggen, maar de foto werd nauwelijks een week na haar eerste ziekenhuisopname gemaakt.

26 januari 2013, op de steiger in de sneeuw

Gezien de vele vragen die door de studenten werden gesteld, bleek wel dat dit onderdeel in een grote behoefte voorzag.

Het ging in dit stadium zeker nog niet om de laatste levensfase, maar om de communicatie tussen specialist en patiënt na de diagnose van een levensbedreigende ziekte. In dat opzicht was Anky al een kwart eeuw ervaringsdeskundige.

Gedurende het hele ziekteproces heeft Anky in een notitieboek nauwkeurig de gegeven medicatie, daaraan gerelateerde vragen en afspraken geadministreerd. Als ik het boekwerkje raadpleeg in de hoop daaruit de datum van de workshop te achterhalen word ik getroffen door wat ze schreef op de eerste pagina. Het is bij mijn weten de enige keer dat ze geprobeerd heeft de gang van zaken bij een consult op schrift te zetten.

Misschien illustreert deze bladzijde wel het meest treffend hoe haar leven van het ene moment op het andere op de kop werd gezet.