Nieuwste berichten

Beleef de lente!

2006

In het voorjaar 2007 begon Vogelbescherming Nederland met het plaatsen van webcams bij nesten van een aantal vogelsoorten. Op deze manier kon iedereen het verloop van het broedproces van de uitverkoren vogels zonder verstoring volgen. Inmiddels is het uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend fenomeen onder de noemer beleef de lente👈 .

Vorig jaar bereikte het aantal bezoekers van de website een record. Ongetwijfeld heeft de ingrijpende invloed van de coronapandemie op onze bewegingsvrijheid daartoe bijgedragen.

Zonder van een webcam gebruik te maken waren wij in 2006 al “lentebelevers” avant la lettre. In dat jaar viel het oog van een paar Knobbelzwanen op de plek waar de oever in onze tuin grenst aan die van de buren. Het stel broedde in de voorafgaande jaren al regelmatig in de rietkraag aan de overkant van het water.

Er werden zeven eieren gelegd.

Op 25 mei bespeurden we onrust bij moeder Knobbelzwaan. Maar niet alleen bij haar. We waren bij het krieken van de volgende dag al weer klaarwakker. Zouden er al kuikens zijn geboren?

Anky maakte vanaf een uur of vijf de volgende serie foto’s.

Alle eieren succesvol uitgebroed!

Meteen al een zwemdiploma

Het viel ons meteen op dat twee kuikens een witte donsvacht vertoonden. De andere vijf waren grijs. Enig speurwerk leerde dat dit wijst op Poolse voorouders. Die zijn in het verleden in Polen gekweekt voor het witte dons en hier naar toe gehaald voor de handel.

Pas geboren zwanen moeten meteen zelf voedsel zoeken. Omdat planten verorberen nog niet aan de orde is zagen we het ouderpaar regelmatig druk stampend eetbare deeltjes van de bodem omhoog halen. Al werden de broodkruimels die wij aanboden evenmin versmaad.

Het zwanengezin op 28 mei 2006

Opvallend is het beheerste gedrag van de zwanenfamilie bij het voeren van broodkruimels. Dit contrasteert enorm met de werkwijze van de eendenfamilie die ook een graantje probeert mee te pikken: met zijn allen stuiven ze op uitgestrooide stukjes brood af: the winner takes it all.

Overigens is het onverstandig voor eendenkuikens om te dicht bij de Knobbelzwanen te komen. Eentje wist ternauwernood aan de verdrinkingsdood te ontsnappen nadat één van de volwassen zwanen het te pakken kreeg.

Een buurvrouw aan de overzijde was vele jaren later vertederd toen de zwanen daar weer in de rietkraag gingen broeden. Haar stemming sloeg prompt om toen de zwanen de eendenkuikens die in de nabijheid van het zwanennest waren geboren uitmoordden…De natuur is wreed.

Eendjes voeren

Op 27 juni was het zwanengezin nog compleet, drie weken later telde ik nog maar 6 kuikens.

2010

Vier jaar later was het weer raak. Ik was wat later met tuinwerkzaamheden begonnen. Voor de zwanen een goede gelegenheid om nu in onze tuin op een paar meter van de oever te nestelen. Moeder zwaan was genoeg aan mij gewend om me in haar nabijheid te dulden, zeker als ik wat korstjes brood meenam. De gediplomeerde dierenvriend👈 in mij plaatste zelfs een schaal met water naast het nest waar ze dankbaar gebruik van maakte bij het soppen van de broodkorsten.

Deze keer werden er van de zes gelegde eieren vier met succes uitgebroed.

Knobbelzwaan, Emmen, Rietlanden, 20 mei 2010
Moeder zwaan probeert haar kroost naar het water te lokken
Gelukt!

Omdat mij de oever ten opzichte van het wateroppervlak voor de kuikens een onneembare barrière leek was het wel de vraag of moeder zwaan net als vier jaar eerder de eerste nachten met de kuikens op het nest zou doorbrengen. Er lagen immers ook nog twee niet uitgebroede eieren in. Maar als je moeder een perfect amfibievoertuig is vormt dat natuurlijk geen probleem..

Op 25 mei was het nest definitief verlaten.

Enkele dagen later trof ik nog maar één ei aan. Ik vermoedde dat het andere ten prooi was gevallen aan een Kraai of een Ekster. Tijdelijk heb ik het toen als trofee op een andere plek neergelegd. Toen ik het aan het eind van de zomer uit nieuwsgierigheid toch maar eens kapot sloeg bleken er gelukkig geen restanten van een zwanenkuiken in te zitten. Maar de geur die eruit opsteeg is, zacht uitgedrukt, het best als onwelriekend te omschrijven.

2011 en daarna

Als ik een jaar later in maart onkruid verwijder uit mijn tuin vind ik tot mijn verrassing ongeschonden het andere ei onder een struik, niet ver van de plek waar het jaar daarvoor het nest zich bevond. Wellicht heeft inderdaad een vogel getracht het ei stuk te pikken en is het daardoor weggerold…

De zwanen hebben zich al jaren niet meer vertoond. Over de laatste keer dat ze in deze contreien hebben gebroed schreef ik hier👈.