Paaskuikens

Op de eerste dag van de lente krijg ik, terwijl ik op Terschelling bij mijn zus Marianne pannenkoeken zit te eten, vanuit Emmen van buurvrouw Rina een berichtje met twee foto’s en het bijschrift “ganzennest in je tuin” toegestuurd.

In de voorafgaande week merkte ik al bovenmatige interesse van het ganzenpaar voor het deel van mijn tuin dat aan de oever grenst. Bij mijn terugkeer blijkt mevrouw Gans vast op de eieren te zitten.

Grauwe Gans, geduldig broedend, 8 april 2022

In zijn boek Vogels – nesten en eieren (tweede uitgave, 1977) schrijft Meindert de Jong bij de Grauwe Gans: het vrouwtje broedt circa 4 weken, terwijl de gent de wacht houdt.

Vandaag constateer ik dat de eerste uitspraak inderdaad klopt, maar het mannetje heb ik zelden gezien.

Terugkerend van een wandeling rondom de kanovijver meen ik tijdens het ophangen van de was een zacht gepiep te horen uit de richting van de plek waar de Grauwe Gans broedt. Vanonder de gans verschijnt een klein kopje dat nieuwsgierig de omgeving observeert. Als ik naar binnenloop om mijn fototoestel op te halen zie ik op de buurtapp dat Rina in een reactie op een daar geplaatste foto van een Wilde Eend met 8 pasgeboren jongen ook een foto heeft geplaatst waarop de Grauwe Gans in mijn tuin met één van de kleintjes te zien is. Op dat moment is het nog niet duidelijk of er al meer uit het ei gekropen zijn. Foto’s die ik later in de middag maak geven uitsluitsel.

15:08 h
15:35 h
5 kuikens
Veilig onder moeders vleugels

Aan het eind van de middag, het is al na vijven, koesteren de kuikens zich enige tijd voor het eerst naast moeder in de zon.

Mijn schoonzus Puck schrijft in een reactie dat vanwege de geboorte op eerste paasdag vogels kennelijk gevoel voor religie hebben. Gerard Reve zou ongetwijfeld beaamd hebben dat deze Grauwe Gans katholiek is.

Het blijft niettemin opmerkelijk dat na eerdere succesvolle broedgevallen van Knobbelzwanen 👈 opnieuw een grote watervogel mijn tuin heeft uitverkoren om nakomelingen uit te broeden.

Update 18 april, tweede paasdag. Vanochtend om half negen nog op het nest:

18 april 2022, 8h20

Even na tienen is het nest verlaten. Verderop zie ik twee ganzen zwemmen, maar geen kuikens.

Waar zijn ze gebleven?

Dan krijg ik een derde gans in beeld. En ja hoor, vergezeld van zeven jonkies!

Moeder de Gans met haar kroost